Počítačové programy

Aplikácie pre geodéziu, kataster a tlačové výstupy

obrTransformer

aktuálna verzia 1.0 - popis programu

Program určený na transformáciu údajov medzi systémami JTSK03 a JTSK na základe oficiálnej interpolačnej tabuľky Úradu geodézie kartografie a katastra. Zároveň môžete meniť formát textových súborov súradníc medzi vstupom a výstupom.

Ak potrebujete mať poruke jednoduchý program, ktorý vykonáva obojsmernú transformáciu medzi JTSK a JTSK03, Transformer je pre Vás výhodné riešenie. Môžete použiť textové súbory v rôznom formáte, STX súbory programu Kokeš alebo VGI súbory. Program pracuje na základe afinnej transformácie.
Nie je vhodný na extrémne veľké súbory ako napr VGI celého okresu a podobne.

obr

Registrácia programu

  1. Registračným kódom. Program je viazaný na konkrétny počítač. V cene sú dve licencie pre prípad poruchy počítača. Po štyroch rokoch vzniká nárok na bezplatnú licenciu verzie, ktorá bola zakúpená.

Cenník

  • Transformer - 1 inštalácia ................................ 45,- €

Stiahnuť

Transformer 1.0 plná inštalácia - 7.5.2013.