Počítačové programy

Aplikácie pre geodéziu, kataster a tlačové výstupy

!UPOZORNENIE pre všetky programy!

Vývoj programov je ukončený. Programy sú funkčné len v zverejnených verziách a nepredpokladá sa ďalšia aktualizácia. Základnú podporu má program GeoTab5 na úrovni opravy prípadných chýb.

Viac....

obr GeoTab

POZOR! PROGRAM SA ĎALEJ NEATUALIZUJE, JE POD ZÁKLADNOU PODPOROU! Program na spracovanie písomných častí geometrického plánu. Spracuje výkaz výmer, technickú správu, obal, kontrolný záznam, kontrola údajov vrátane VGI, import z grafiky, modul ISKN. Obsahuje tiež evidenciu zákaziek.

Viac....

obrGeoComp

Program na spracovanie výstupov z totálnej stanice. Výpočet pevného a voľného stanoviska dávkou, import, úprava a export dát.

Viac....

obrRegis

Program určený na tvorbu databázovej časti ROEP. Je využiteľný aj ako program na analýzu dát týkajúcich sa evidencie nehnuteľného majetku (urbár, majetkové spoločenstvá...).

Viac....

obrPÚTaČ

Program určený na tvorbu databázovej časti projektu pozemkových úprav. Ako grafický podklad k interaktívnemu projektovaniu pozemkov využíva program Geoplot.

Viac....

obrTransformer

Program určený na transformáciu údajov medzi systémami JTSK03 a JTSK na základe oficiálnej interpolačnej tabuľky Úradu geodézie kartografie a katastra.

Viac....

obrFreeLayout

Program určený na aranžovanie tlačových výstupov z rôznych zdrojov (obrázky, Pdf) do jedného výstupu.

Viac....

Objednať program

Zvolený program stiahnite ako DEMO verziu zo stránky, ak je potrebné, použite po inštalácii aj poslednú aktualizáciu. Program môžete objednať e-mailom s uvedením fakturačných údajov a spôsobom registrácie programu.

Kontakt

Ing. Vladimír Raškovič, tel. 0905 403 750,

e-mail vlado.raskovic@gmail.com

Stiahnuť

Ovládač hardvérového kľúča Sentinel potrebný pri registrácii hardvérovým kľúčom.

Sentinel System Driver Installer 7.5.8