Počítačové programy

Aplikácie pre geodéziu, kataster a tlačové výstupy

obrGeoComp

Popis programu.

Program na spracovanie výstupov z totálnej stanice. Výpočet pevného a voľného stanoviska dávkou, import, úprava a export dát. Výpočtový modul GeoComp importuje dáta pre dávkové spracovanie z totálnej stanice (v súčasnosti formát SDR20,SCR1,SDR33, Topcon – Mapa2 – prípona ZAP, Leica GTS - 8). Zabezpečuje import, export a manipuláciu so zoznamom súradníc, vrátane prečíslovania bodov. Výpočet sa automaticky vyhodnocuje po každom stanovisku, kedy je možné korigovať vstupy, vypúšťať a vkladať dané údaje. Počíta taktiež vytyčovacie prvky.

K výpočtu voľného stanoviska je možné použiť nikoľko typov úloh (Nastavenia). Odporúčaný a predvolený je spôsob podobnostnou transformáciou.

Registrácia programu

Je súčasťou dodávky GeoTab4 pre všetky typy registrácie. Pre GeoTab5 je uvolnený v prípade registrácie kľúčom vlastným alebo kľúčom Geoplot.

Je možné program zakúpiť samostatne s registráciou kľúčom našej firmy, alebo kľúčom Geoplot.

Cenník

  • GeoComp samostatná inštalácia .............. 85,- € s možnosťou dohody množstevnej zľavy
  • Hardvérový kľúč....................................... 60,- €

Stiahnuť

GeoComp inštalácia - 0, samostatná inštalácia

GeoComp aktualizácia - 20.1.2015. Nahraďte súbor EXE v inštalačnom adresári programu.

GeoComp príručka - 24.2.2008. Postup inštalácie a obsluha programu.