Počítačové programy

Aplikácie pre geodéziu, kataster a tlačové výstupy

obrPÚTaČ

Pozemkové Úpravy Tabuľková Časť, aktuálna verzia 2.0 - popis

Program určený na tvorbu databázovej časti projektu pozemkových úprav. Ako grafický podklad k interaktívnemu projektovaniu pozemkov využíva program Geoplot. Program zahŕňa možnosť vytvoriť RPS a aktualizáciu RPS podľa nového MN účinného od 1.8.2008 v nových štruktúrach, evidenciu stavieb ako aj oprávnených z ťarch a ťarchy samotné. Ďalej je prepracované ocenenie pozemkov, vytvorená databáza cenových areálov. Funkcia Projektovanie pozemkov spolupracuje s grafickým softvérom výmenou informácií v reálnom čase – testované na Geoplot6, 7. Funkčné sú zostavy RPS a RNS podľa platného MN a kontrolný modul. Agenda RPS a RNS je kompletná. Spracovaná je agenda Vytýčenia RNS. Rozšírená agenda ťarchy. FÚVI výstupu z PPÚ je podľa platnej metodiky.

Registrácia programu

  1. Registračným kódom. Program je viazaný na konkrétny počítač. V cene sú dve licencie pre prípad poruchy počítača. Po štyroch rokoch vzniká nárok na bezplatnú licenciu verzie, ktorá bola zakúpená.

Špecifikácie pre inštaláciu vo Windows Vista, Windows 7,8 (32bit, 64bit) : Odporúčanou najjednoduhšou možnosťou je vypnúť cez Ovládací panel / Používateľské kontá Kontrolu používateľských kont. Ak nechcete vypnúť kontrolu kont:

  1. Po inštalácii kliknite pravým tlačidlom myši na inštalačný adresár - Vlastnosti. Na karte Všeobecné nemôže byť nastavené "iba na čítanie", ale zrejme budete mať políčko vyfarbené štvorčekom. V karte Zabezpečenie nastavte pre seba - užívateľa úplný prístup (môže ho nastaviť len administrátor) tlačidlom Upraviť. Vzťahuje sa na všetky súbory v adresári..
  2. Ten istý postup použite na adresár C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VFP\, resp. C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\VFP\. Platí len v prípade, ak ste to už neurobili pri inštalácii predchádzajúcej verzie.

Cenník

  • PÚTaČ - 1 inštalácia ................................ 650,- € s možnosťou dohody množstevnej zľavy

Stiahnuť

PÚTaČ 2.0 plná inštalácia - 16.9.2011.

PÚTaČ 2.0 aktualizácia - 27.11.2013. Nahraďte súbory z balíčka v inštalačnom adresári programu.

PÚTaČ 2.0 manuál -poznámky   - 9.1.2012. Poznámky k niektorým postupom spraco-vania.