Počítačové programy

Aplikácie pre geodéziu, kataster a tlačové výstupy

obrFreeLayout

aktuálna verzia 1.1 - popis programu

Program určený na aranžovanie tlačových výstupov z rôznych zdrojov (obrázky, Pdf) do jedného výstupu. Free Layout Vám umožní naaranžovať tlačový výstup na akúkoľvek nainštalovanú tlačiareň alebo plotter z viacerých dokumentov vo formáte Pdf alebo obrázkov. Použitie programu závisí od veľkosti pamäte - nie je možné spracovávať enormne veľké obrázky, napr. vyše 1m dlhé pri 600 dpi.

Práca s ním je intuitívna a jednoduchá. Je dostupný v slovenskej, českej a anglickej jazykovej mutácii. Po spustení sa na obrazovke ukáže strana nastavenej tlačiarne. Tlačiareň, ako aj nastavenie strany môžete ľubovolne meniť. Na zvolenú plochu je možné načítať súbory vo formáte obrázkov JPG, PNG, GIF, TIF, BMP alebo dokumenty vo formáte PDF. PDF dokument načíta po jednotlivých stranách. Na ploche vidíte skutočný náhľad tlače. Pripravený výstup môžete vytlačiť na zvolenú tlačiareň alebo exportovať do PDF súboru. Obrázky môžete posúvať, otáčať, orezávať, meniť veľkosť. Prídavné menu (pravé tlačidlo myši umožňuje presúvať obrázky dopredu, dozadu. Demo verzia umiestňuje na tlačový výstup vodotlač.

Registrácia programu

  1. Registračným kódom. Program je viazaný na konkrétny počítač. V cene sú dve licencie pre prípad poruchy počítača. Po štyroch rokoch vzniká nárok na bezplatnú licenciu verzie, ktorá bola zakúpená.

Cenník

  • FreeLayout - 1 inštalácia ................................ 35,- €

Stiahnuť

FreeLayout 1.1 plná inštalácia - 6.3.2014

plná inštalácia je v aktuálnej verzii