CENNÍK

Cenník geodetických a kartografických prác

Cena geodetických prác sa opiera o Sadzobník pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác, vydaný Unika 2011, avšak vzhladom na špecifickosť každého jedného prípadu ( čo do rozsahu, lokality a náročnosti spracovania alebo zamerania), prípadne ak ide o stálych zákazníkov, je možné v sídle firmy dojednť individuálne ceny dohodou pre jednotlivé práce


GOK Nitra © 2012