GEODETICKÁ ODBORNÁ KANCELÁRIA

GOK NITRA

&

geocentwww.jpg (5161 bytes)

Sídlo firiem:

ul. J.Vuruma č.4,   949 01 Nitra

 

 

GPS súradnice:

48°18'49,44“ N, 18°05'03,03“ E

gok.jpg (2804 bytes)

Kompletné spracovanie písomných častí geometrického plánu a ZPMZ programom GeoTab,  verzia 5.

Regis2.jpg (1531 bytes)

RegiS 5 - spracovanie písomnej časti ROEP. Verzia 5 podľa MN účinného od 1.6.2006 vydaná 25.4.2010.


 

FreeLayout - program na aranžovanie tlačových výstupov. Uloženie, kombinácia a modifikácia obrázkov a PDF súborov na akúkoľvek nainštalovanú tlačiareň